تجهیزات ابزار آزما

اندازه گیر فازور (IM-31)مقدار توان تحویلی خطوط انتقال به طور مستقیم به زاویه قدرت یا Power Angle مربوط می باشد. اندازه گیری دقیق این پارامتر در شبکه قدرت به وسیله ی اندازه گیر فازور یا Phasor Meter صورت می گیرد. نمونه گیری از ولتاژ ابتدا و انتهای خط و محاسبه ی اختلاف فاز آن ها در این دستگاه صورت می گیرد.

  • ابعاد : 96*96*96 mm
  • نمایشگر 4 رقمی
  • اندازه گیری زاویه قدرت در محدوده -90 تا +90 درجه
  • مشخص کننده جهت انتقال توان بر اساس علامت زاویه قدرت
  • دقت اندازه گیری : 1%
  • محدوده ولتاژ های ورودی : 140 تا 250 ولت
  • تغذیه : 50 هرتز - 180 تا 240 ولت
فرمت فایل عنوان سایز فایل
۱۸۸KB