تجهیزات ابزار آزما

تعمیر بورد Video server


تعمیر بورد Video server در سال 1395 برای شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد در بخش تحقیق و توسعه شرکت ابزارآزما انجام شده است.


تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ۱۱:۰۶ | دفعات بازدید: ۲۶۸۳ بازدید
نظراتثبت نظر