تجهیزات ابزار آزما

سنکرون ساز اتوماتیک سه فاز (IM-22)به منظور سنکرون سازی ژنراتورهای سنکرون با شبکه استفاده از تجهیزات سنکرون سازی اهمیت دارد. از این رو، سنکرون ساز اتوماتیک سه فاز که با بررسی دامنه و فرکانس ولتاژها و ترتیب آنها اقدام به اتصال ژنراتور به شبکه می نماید.

  • ابعاد : 96*96*96 mm
  • 3 نمایشگر 4 رقمی
  • اندازه گیری دقیق ولتاژ و فرکانس تا دو رقم و ترتیب فاز
  • دقت اندازه گیری : 0.5%
  • محدوده مجاز ولتاژ ورودی : 140 تا 250 ولت و 40 تا 65 هرتز
  • تغذیه : 50 هرتز - 180 تا 240 ولت
  • 2 عدد کنتاکت NO و NC
فرمت فایل عنوان سایز فایل
۲۱۳KB