تجهیزات ابزار آزما

کارگاه برد الکترونیکی دستگاه ‌(105-BE)• تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت نمونه عملی پروژه الکترونیک
• نرم افزار Altium Designer همراه با مثال های کاربردی با آموزش گام به گام

1) ابزار عمومی الکترونیک
2)منبع تغذیه
3) مولتی متر
4) باکس ویژه قطعات الکترونیک شامل المان های پرکاربرد جهت پروژه های الکترونیک
5) تجهیزات ساخت ربات مسیریاب

فرمت فایل عنوان سایز فایل
-
-