تجهیزات ابزار آزما

کارگاه برق اضطراری ‌(106-ET)• دستور کار ویژه مدرس
• دستور کار ویژه دانش آموز
• راهنمای کاربری تجهیزات
• آموزش استفاده از ژنراتور برق اظطراری
• آموزش نحوه اتصالات کنتور برق تکفاز
• آموزش نحوه پخش بار از جعبه فیوز

1) کنتور برق تکفاز
2) ماژول جعبه فیوز
3) محافظ جان تکفاز
4) بار لامپی
5) ماژول اتصالات ژنراتور و برق شهر

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۸۵KB