تجهیزات ابزار آزما

کارگاه سیم پیچی 1 ‌(125-ET)• کلاف پیچ
• سیم‌لاکی در سایزهای مختلف
• بوبین پیچ
• هسته EI در سایزهای مختلف
• اتو ترانس سه‌فاز
• موتور القایی سه‌فاز جهت سیم پیچی
• میکرومتر
• ولت‌متر و آمپر‌متر
• هویه و سیم لحیم                                       
 

فرمت فایل عنوان سایز فایل
-
-