تجهیزات ابزار آزما

کارگاه کابل کشی و سیم پیچی ‌(127-ET)• کلاف پیچ                                                   • سیم‌لاکی در سایزهای مختلف
• بوبین پیچ                                                  • هسته EI در سایزهای مختلف
• اتو ترانس سه‌فاز                                         • موتور القایی سه‌فاز جهت سیم پیچی
• میکرومتر                                                   • موتور القایی تک‌فاز جهت سیم پیچی
• هویه و سیم لحیم                                      • ولت‌متر و آمپر‌متر
• انبر پرس هیدرولیک                                     • انواع کابل
• انبر پرس دستی                                         • انواع گلند
• انواع سر کابل                                            • انواع مفصل

فرمت فایل عنوان سایز فایل
-
-